О нама

Наш синдикат воде људи који имају искуства у пословима приватног обезбеђења, и као радници, и као власници фирми за обезбеђење. Из тог разлога верујемо да можемо заједничким снагама да обезбедимо бољи закон, боље услове рада и боље плате, али и то да радници обезбеђења буду поштовани.

Прочитај више

Општа права радника

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик,…

Прочитај више

Право на паузу и одмор

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току дневног рада у трајању од најмање…

Прочитај више

Зарада и накнаде

Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду….

Прочитај више