Где су наше плате и годишњи одмори?

 

Минимална цена рада је минималан износ који запосленом мора бити исплаћен по радном часу. Нажалост, пракса је показала да се добар део послодаваца не придржава тога, па тако својим запосленима исплаћују и испод законски прописане минималне зараде.

У приватном сектору безбедности ово је чест случај. Велики број службеника ради прековремено, често и више него што је то законски прописано, а обрачунавање тог радног времена често остане неисплаћено.
Наравно, ти послодавци уз помоћ књиговође папиролошки све покрију, а службеници да не би остали без посла, не буне се.
Нису сви послодавци такви, али добар део јесте, и док се о томе не говори, они ће то и даље радити.

Често чујемо од запослених у приватном сектору безбедности, како им послодавац не плаћа прековремени рад за законски увећаних 26%, као и за рад ноћу, и рад за државне и верске празнике.

Оно што је такође табу тема, јесу годишњи одмори. Постоје послодавци који својим запосленима не дозвољавају годишње одморе те им потурају папир да потпишу као да су на годишњем одмору иако они и даље одрађују свој посао на објектима на којима су распоређени као и у транспорту новца, а плата им не буде ништа увећана за одузети годишњи одмор.

Наш синдикат ће се бавити овим питањима, не само у разговору са службеницима обезбеђења и послодавцима, него и са државним институцијама, а највише у погледу измене Закона, где ћемо захтевати побољшање услова рада и обавезно повећавање минималне цене рада по сату за службенике обезбеђења.
Синдикат радника безбедности сматра да би просечна плата за службенике приватног сектора безбедности требала бити већа за најмање 30% од прописане законске минималне цене рада. Исто тако, сматрамо да не би смео да постоји монопол нити да понуда послодаваца приликом тендера може да буде мања од минималне цене рада по сату, како се данас често дешава.

Баш из тог разлога позивамо све службенике обезбеђења да нам се прикључе и да се заједничким снагама изборимо за оно што нам припада.

Председник СРБ
Петар Турчиновић